Familie Keuter

in hongarije

Roma in hongarije

We zijn in 2012 naar Hongarije verhuisd om Gods Koninkrijk te dienen onder Roma in Hongarije. Gaandeweg is die visie meer gespecificeerd geworden, nadat we in contact zijn gekomen met het CHE-netwerk. CHE staat voor ‘Community Health Evangelism’, wat betekent: zending voor gezonde gemeenschappen. CHE is actief onder bevolkingsgroepen die in armoede leven en heeft als basisovertuiging dat de grondoorzaak van armoede gevormd wordt door verbroken relaties; de meest effectieve bestrijding van armoede is dan ook het werken aan herstel van relaties. In de eerste plaats een herstelde relatie met God, onze Schepper door Jezus Christus; van daaruit kan herstel plaats vinden van onderlinge relaties, de relatie met onszelf en de relatie met de natuur om ons heen.

Laatste blogs

Zegenlied

‘Hessel, speel jij gauw wat op de piano, daar worden de kinderen altijd zo rustig van!’

Lees meer…

Fazant

Elke woensdag en donderdag reis ik naar Roemenië om daar ‘s middags Engelse les te geven aan een aantal klassen in de After School programma’s van de Christian Gypsymission Foundation. ‘s Avonds reis ik dan door naar een nabijgelegen Roma kerkje, waar ik nog een doordeweekse kerkdienst houdt. Lees meer…

Werkvakantie

Afgelopen maand heb ik een aantal dagen opgetrokken met een  jongerengroep van een Nederlandse middelbare school. Zij deden een  werkvakantie bij een Roma gemeente in Roemenië. Via de Christian  Gypsymission Foundation waren ze daar terecht gekomen en hielpen ze mee  aan het opknappen van het kerkgebouw. Lees meer…

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Ondersteuning

Ondersteun ons werk onder Roma
in gebed of financiëel

Zoek uw kracht in de Heer,
in de sterkte van Zijn macht.
Doe de wapenrusting van God aan.
Efeze 6:10