Is there any use?

Is there any use?

“Dad, has anything changed already after seven years?” After dinner, when we are still talking together, our youngest suddenly comes up with this question. Last Sunday we went to a baptism service with the whole family in one of the Roma churches that Hessel visits...
Is there any use?

Heeft het zin?

Heeft het zin? “Vader, is er nu na zeven jaar al wat veranderd?” Als we na het avondeten nog wat zitten na te praten aan tafel, komt onze jongste ineens met deze vraag op de proppen. De afgelopen zondag zijn we met het hele gezin naar een doopdienst...