Hopeless?

Hopeless?

When for some ten lost minutes I park my car in a parking lot, I see from a distance some Roma women looking for something near the shopping carts. They draw my attention; when a car arrives to drop some bags of clothes in the containers, they run at it. After some...
Hopeless?

Hopeloos?

Als ik mijn auto in tien verloren minuten op een parkeerplaats zet, zie ik op afstand een paar Roma vrouwen bij de winkelwagentjes zoeken naar iets. Ze trekken mijn aandacht; als er een auto aan komt rijden om zakken kleren in de container te stoppen rennen ze er naar...