Screaming pigs and fresh vegetables

Screaming pigs and fresh vegetables

Saturday morning seven o’ clock seems to be the best time to cut a pigs throat. I woke up and thought I heard a school class that tried to get to the high C, but soon I realised it was some pig in the village again, whose last hour had struck. It ’s always...
Screaming pigs and fresh vegetables

Gillende varkens en verse groenten

Zaterdagochtend zeven uur lijkt de beste tijd om een varken de keel door te snijden. Ik werd wakker en dacht een schoolklas te horen die probeerde de hoge C te halen, maar realiseerde me al snel dat het weer een varken in het dorp was, van wie zijn laatste uur...