Jungle

When we got back to our home in Hungary after a six week stay in Holland, it turned out that our garden had turned into a jungle. The grass was more than half a meter high, the street was overgrown with weeds and everywhere branches barred the way. The day after our...

Oerwoud

Toen we – na zes weken in Nederland te zijn geweest – terugkwamen in ons huis in Hongarije bleek de tuin te zijn veranderd in een oerwoud. Het gras stond meer dan een halve meter hoog, de straat was vol gegroeid met onkruid en takken versperden overal de...