Happy family

Happy family

Finally, the time was there: for two lovely weeks we were complete again as a family. The table was set for six again, we sang together, we played games, but also just enjoyed being home, teasing little sisters or just hanging on the couch with a cell phone. For eight...
Happy family

Happy family

Eindelijk was het dan zo ver: twee heerlijke weken waren we als gezin compleet. De tafel weer gedekt voor zes, samen zingen, spelletjes doen maar ook gewoon lekker thuis zijn, zusjes plagen en op de bank hangen met je telefoon. Acht lange maanden hadden we elkaar niet...