Borders and connection

Borders and connection

Two years ago I wrote a blog about our conference in Albania and what I had learned there. Last year this conference could not be held, but this year we could have one – albeit with all kinds of tests. At first, the conference was going to be in Hungary, but at...
Borders and connection

Grenzen en verbondenheid

Twee jaar geleden heb ik een keer een blog geschreven over onze conferentie in Albanië en wat ik daar geleerd had. Vorig jaar kon deze conferentie niet doorgaan, maar deze keer wel – zij het met allerlei testbewijzen. Het zou in eerste instantie in Hongarije zijn,...