Gratitude in the snow

Gratitude in the snow

1 Thessalonians 5, 16-18: “Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus”. Snow again? This morning I was startled when everything was completely white again. It ’s a great sight, but the last...
Gratitude in the snow

Dankbaarheid in de sneeuw

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus verlangt.1 Thessalonicenzen 5: 16-18 Alweer sneeuw? Vanmorgen schrok ik er gewoon een beetje van, alles was weer helemaal wit....