Jesus was here

Jesus was here

’There is a man sleeping down there!’ Upset Christy came back up again, after she had gone down to get her bike from the shed in the basement of our apartment. She was about to go to church to help the technical team. I went down with her, and indeed there we found a...
Jesus was here

Jezus was hier

‘Er ligt beneden een man te slapen!’ Ontzet kwam Christy weer naar boven, nadat ze naar beneden was gegaan om haar fiets uit het schuurtje in de kelder van ons appartement te halen. Ze zou naar de kerk om daar het techniek team te helpen. Samen met haar ging ik naar...