One big family

One big family

‘Thank you so much for your patience’, I say in advance to the neighbor who is going to make our family picture, because this ‘Let ’s quickly make a family picture!’ is of course very optimistic. With over fifty people we were together for a midweek to celebrate...
One big family

Eén grote familie 

Dankjewel voor je geduld zeg ik bij voorbaat tegen de buurvrouw die onze familiefoto gaat maken, want dat “zullen we nog even een groepsfoto maken?” is natuurlijk erg optimistisch. We waren met meer dan vijftig een midweek bij elkaar om het 55-jarig huwelijksjubileum...