Ben ik nu bekeerd dan?

Ben ik nu bekeerd dan?

Ben ik nu bekeerd dan? Dit was de vraag van een Roma man nadat we met hem een gebed hadden gebeden van persoonlijke overgave aan de Heer Jezus. Hij woont in een van de gemeenschappen waar we als CHE team actief zijn. Eigenlijk kwamen mijn collega en ik om met hem en...
Ben ik nu bekeerd dan?

So am I now born again?

So am I now born again? This was the question of a Roma guy, after we had prayed with him a prayer of personal surrender to the Lord Jesus. He lives in one of the communities where we are working as a CHE team. Actually my colleague and I came to talk to him and his...