FamilieKeuterLogo250x150shadow

Keuternieuws

32e nieuwsbrief december 2019
Dit is de 32e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije
De laatste maand van het jaar alweer: hier in huis wordt uitgekeken naar de kerstvakantie! Een grote verandering voor ons als gezin is dat onze puppy’s inmiddels zijn vertrokken naar hun nieuwe baasjes in Nederland. Ze zijn bijna vier maanden bij ons geweest, en dat was meestal een gezellige boel, maar ook veel werk. Ze hoorden er echt al een beetje bij, dus afscheid nemen was vervelend. Christy had vorige maand haar eerste schaaktoernooi: superspannend, maar ook erg leuk. We zijn trots op Lea die haar B2 diploma voor Engels heeft gehaald. Dit is een examen wat vergelijkbaar is met het vwo-niveau.
Christy
Febe

Update van Gerrit

Ik zit momenteel in het laatste jaar van de middelbare school, het examenjaar dus! De examens zijn in alle 6 vakken die ik heb, 3 op gemiddeld en 3 op hoger niveau. We oefenen hier veel voor, en de eerste mondelinge examens beginnen in december. Al met al een beetje meer stressen en leren dan vorig jaar, en dat vind ik niet altijd even fijn. Gelukkig ben ik wel in mei al klaar met school.
Ik hoop dan naar Nederland te gaan en een zomerbaan te zoeken, zodat ik naar de Evangelische Hogeschool in Amersfoort kan. Ik weet nog niet wat ik wil studeren, en de EH biedt een tussenjaar aan met studiekeuzebegeleiding en geloofstoerusting, iets wat mij erg aanspreekt.
Gerrit
De EH wordt helaas niet door de overheid gesubsidieerd, waardoor de kosten voor mij, als student, erg hoog zijn. Naast de zomerbaan en een geplande sponsoractie zoek ik mensen die mijn enthousiasme delen en mij hierin willen ondersteunen.

Wilt u meehelpen? Dan kunt u het rekeningnummer hieronder uit de colofon gebruiken maar dan o.v.v. studie Gerrit. Bij voorbaat enorm bedankt!

Familie

Eind september moest Prisca’s moeder onverwacht met hartklachten naar het ziekenhuis. Er volgde voor haar en onze familie een heel spannende periode waarin zij een openhartoperatie onderging. Daarna had ze veel last van bijwerkingen en moest ze nog eens terug naar het ziekenhuis vanwege een infectie en vocht bij haar longen. In dit soort situaties is de afstand tussen ons en onze familie erg vervelend. Gelukkig wonen we ‘maar’ in Hongarije en kon Prisca haar moeder twee keer opzoeken en even bij haar ouders zijn; daar zijn we dankbaar voor. Ook voor het proces van herstel dat is begonnen bij moeder. Het gaat nu een stuk beter met haar.
Familie
Familie
Tijdens een van deze bezoeken aan Nederland kon Prisca ook een trainingsdag volgen van Total Balance over Bijbels coachen. Ze merkt steeds vaker dat God haar in een-op-eencontacten brengt waar ze mag luisteren en advies geven. Op deze trainingsdag kreeg ze handvatten om daar een stap verder in te gaan en mensen dichter bij hun hart en dichter bij God te brengen.
Ook kwamen de ouders en broers en zussen bij elkaar om het leven van moeder te vieren en het was heerlijk voor Prisca om ze allemaal te zien in deze week.

Discovery Bible Study

In oktober is Hessel naar een CHE-conferentie geweest in Albanië. In de blog van die maand kunt u daar meer over lezen op de website. Deze conferentie heeft dusdanig impact gehad, dat Hessel nu in de Roma gemeenten waar hij werkt steeds de DBS-methode gebruikt: Discovery Bible Study (bijbelstudie door te ontdekken). In plaats van dat hij achter het spreekgestoelte staat, zitten we nu in een kring – soms wel met 25 man; iedereen mag inbreng hebben, en iedereen is belangrijk. Dit is erg vernieuwend voor Roma, maar ze beginnen het steeds meer op te pakken. De bedoeling hiervan is dat ze deze eenvoudige manier ook gemakkelijk zelf thuis kunnen toepassen en er op die manier steeds meer mensen bereikt worden met Gods Woord.

Schoenendozenactie

De maand december is voor velen een cadeautjesmaand. Via de stichting waar Hessel mee werkt worden dan ook duizenden schoenendozen met cadeautjes uit Nederland uitgedeeld aan Roma kinderen in Hongarije en Roemenië. Het is altijd bijzonder om bij zulke gelegenheden de vreugde op de gezichten van de kinderen te zien – hoewel er wel erg opgepast moet worden voor jaloezie: vorig jaar kwam een vader zelf even de bus met spullen plunderen toen hij vond dat zijn kinderen niet genoeg hadden gekregen. Dat was wel even schrikken voor de Nederlandse groep die daar bij was maar gelukkig reageerde de voorganger kordaat en liep het goed af.

Engels

Op de naschoolse opvang waar Hessel Engelse les geeft aan Roma kinderen, raken de kinderen meer en meer gewend aan een nieuwe taal. Ze leren zich voor te stellen in het Engels, kennen de kleuren en getallen, en leren daarnaast ook Bijbelse liedjes in het Engels. Soms is het best lastig orde en structuur te houden als de kinderen dat van huis uit helemaal niet mee krijgen: een ander uit laten praten, respectvol omgaan met anderen, er niet meteen op los slaan om je punt duidelijk te maken. De juffen die dag in dag uit met deze kinderen werken om hun wat orde, regelmaat en discipline bij te brengen verdienen daarom diep respect! Vaak is er pas na jaren van investering iets te zien van een veranderde houding bij de kinderen.
Engels

Kerstkaarten

Iets waar de kinderen op één naschoolse opvang met veel ijver en enthousiasme aan gewerkt hebben was kerstkaarten maken voor de werknemers van een Nederlands bedrijf. Een van de juffen op de After Schools is namelijk erg creatief; zij wist haar klas zo te motiveren, dat ze met elkaar zo’n 160 kerstkaarten hebben gemaakt en versierd. En het resultaat mocht er zijn!

Kerstkaarten
Vanuit een besneeuwd Hongarije willen we iedereen alvast gezegende feestdagen toewensen. Een periode waarin wij Nederland missen, maar ook merken dat we hier tot zegen mogen zijn. Wilt u voor ons blijven bidden? Gods zegen in het nieuwe jaar!

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
4271 Mikepércs
Irinyi utca 10
Hongarije

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Website: www.familiekeuter.nl

Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. Roma zending familie Keuter.

Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl
ColofonFamilieKeuter
MailPoet