FamilieKeuterLogo250x150shadow

Keuternieuws

35e nieuwsbrief september 2020
Dit is de 35e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije
Wat was het leuk om afgelopen zomer veel van onze familie en vrienden te kunnen ontmoeten in Nederland! Gerrit was daar al sinds begin juni. Toen de meiden ook vakantie kregen, zijn we eind juni eerst lekker een weekje weg geweest naar het Balatonmeer. Daar vandaan zijn we doorgereisd naar Nederland.
We mochten tijdens ons verlof in verschillende huizen verblijven, we zijn dankbaar voor de gastvrijheid die we mochten ervaren. We merken steeds meer dat we twee plekken als thuis gaan ervaren; beide plekken voelen als eigen, maar op beide plekken missen we ook weer wat.

foto1
foto2a
foto2

Presentaties

Vanwege de beperkingen die in veel kerken gelden konden we deze zomer maar twee presentaties doen. En omdat er maar een beperkt aantal mensen bij elkaar mocht komen, konden we jullie hier helaas ook niet voor uitnodigen. Ons eerste weekend in Nederland mochten we gelijk doorbrengen in het mooie Zeeland, waar we op zondag een presentatie hadden in Zierikzee. Het was voor ons erg bemoedigend om het meeleven daar te ervaren en te mogen delen over ons werk. De laatste zondag van het verlof mochten we samen beleven met onze thuisgemeente van Zuidlaren. We hadden een openluchtdienst, waarin Hessel mocht voorgaan. Het was fijn dat we de gemeente toch nog konden ontmoeten en dat we opnieuw gezegend werden door hun gebed. We zijn blij dat we bij de gemeente betrokken kunnen blijven door de online diensten waar Hessel de komende tijd aan meewerkt.
foto3
foto4

Verrassingen

Een grote verrassing voor Christy was dat ze toch nog meekon met het Kaleb kamp naar Schiermonnikoog. Ze heeft daar enorm van genoten. Gerrit was dit jaar mee als leiding, ook voor hem een bijzondere ervaring. Toen we nog maar een dag in Nederland waren kwam Gerrit ook met een bijzonder nieuwtje, want hij heeft een vriendin: Jacoba. Het leuke van deze snelle ontwikkeling was dat we elkaar in deze weken al een beetje konden leren kennen . We zijn als gezin een dagje naar Amersfoort geweest om een beeld te krijgen van de plek waar Gerrit gaat wonen en studeren. Hij vertelt zelf nog het volgende:
foto5
foto6

Gerrits stukje

De afgelopen drie maanden waren erg intensief. Ik heb flink wat gewerkt op Urk; op de boerderij hout zagen en kloven, en bij een visverwerkingsbedrijf. Dit was wel mooi, want op deze manier kon ik een beetje sparen voor het schooljaar dat voor me ligt. Samen met heel veel giften kan ik nu het komende schooljaar aan de Evangelische Hogeschool helemaal betalen, en kan ik nu in een hele leuke kamer wonen in het Open Huis; een christelijk, supergezellig studentenhuis in Amersfoort. Dit is nog wel even wennen allemaal, op kamers en zo, maar ik geniet er erg van. Iedereen die mij hierin gesteund heeft, hartelijk dank!
Ik zie erg uit naar het komende EH-basisjaar, tot nu bevallen de eerste paar weken erg goed. De Bijbelstudies, de medestudenten, de tutors, alles is erg positief.
foto7
foto8

Praktische dingen

Een verlof is er ook om praktische dingen te regelen, zoals deze keer paspoorten; normaal gesproken moesten we dat bij de ambassade in Boedapest doen, maar die zat nu dicht. Dus moesten we met ongeldige paspoorten voor de kinderen op reis. In Enschede (grensgemeente) hebben we nieuwe aan kunnen vragen, en die werden een paar weken later bezorgd.
We ontmoetten onze coach Margriet, hadden een gezellige dag met het TFT en een evaluatiegesprek over het afgelopen jaar met de kerkenraad van Zuidlaren.
Ook hebben we nieuwe gebedskaarten laten maken. De kinderen groeien zo hard en veranderen zo snel, dat dit weer hard nodig was. We werden verrast met een fotoshoot, die we cadeau kregen, en het mooie resultaat daarvan is te zien op de nieuwe gebedskaart. Hebt u of jij hem nog niet, benader dan gerust een van de TFT-leden.
foto9
foto10

Terug in Hongarije

Sinds onze terugkomst is de grens met Roemenië helaas nog steeds dicht. Dat betekent dat er in het zendingswerk een verschuiving is in de activiteiten. We moeten namelijk aan deze kant van de grens blijven. Hessel bezoekt dus nog wel Roma gemeenten in Hongarije. Ook het werk onder internationale studenten in Debrecen gaat gewoon door. Het is een voorrecht om daarbij betrokken te mogen zijn en God aan het werk te zien in het leven van studenten die van over de hele wereld komen. We mochten in september een doopdienst meemaken van de internationale gemeente.
De scholen beginnen hier standaard op 1 september. Het was even spannend voor onze dochters of ze echt naar school zouden kunnen of niet. Gelukkig was dat wel zo, en ze hebben er plezier in om weer te gaan.
September is ook de maand van verjaardagen in ons gezin: van Hessel, Febe en Prisca. Leuk dat we zoveel gelukwensen vanuit Nederland hebben gekregen!
foto11

Colofon

colofon
Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
4271 Mikepércs
Irinyi utca 10
Hongarije

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Website: www.familiekeuter.nl
Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. Roma zending familie Keuter.

Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl