FamilieKeuterLogo250x150shadow

Keuternieuws

34e nieuwsbrief juni 2020
Dit is de 34e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije
Net zoals voor de rest van de wereld zijn de afgelopen maanden voor ons totaal anders verlopen dan we gedacht hadden: kinderen niet meer naar school, de grenzen dicht, examens afgezegd, online kerkdiensten. Gelukkig worden de regels ook hier in Hongarije gaandeweg wat soepeler. Het ziet er naar uit dat we in juli zonder problemen met de auto naar Nederland kunnen reizen. Dit was de afgelopen tijd toch wel onzeker.

Doordat de scholen ook hier dicht gingen zijn we inmiddels goed in thuisonderwijs, al was het voor de één wat moeilijker dan voor de ander. Daarom zijn we ook blij dat in juni de school nog voor een paar dagen opengaat en de kinderen hun klasgenoten voor de vakantieperiode nog even kunnen zien.
foto01_1
foto02_1

Bezoek ThuisFrontTeam

Nadat onze vorige nieuwsbrief verscheen, kregen we bezoek van ons ThuisFrontTeam uit Nederland. We waren helaas niet helemaal compleet, maar het was fijn om met elkaar in Hongarije te zijn. We konden doorpraten over ons werk en leven in Hongarije en hoe we hierin als team betrokken zijn. Het liep niet allemaal zoals gepland vanwege ziekte van één van de teamleden en zelfs een bezoek aan de Hongaarse dokter. Maar we maakten samen wel mooie diensten mee en bezochten ook het kantoor en de opslagplek van Gypsymission. Zo kreeg het TFT een inkijkje in dat deel van Hessels werk.
foto03_1
foto04_1

Gerrit

Voor Gerrit was deze hele situatie toch wel erg lastig, omdat er in zijn examenjaar en het afscheid van Hongarije niets ging zoals gepland. Inmiddels heeft hij zijn school goed af kunnen sluiten zonder schriftelijke examens te doen. Hij kon toch afscheid nemen van zijn klasgenoten en jeugdgroep. Ook thuis namen we daar de tijd voor en we zullen onze lieve zoon en broer ontzettend missen. Zijn vlucht werd twee keer geannuleerd maar nu is hij dan eindelijk in Nederland. Hij gaat de zomerperiode eerst aan het werk om aankomend schooljaar op de Evangelische Hogeschool het basisjaar te kunnen volgen.
foto05_1
foto06_1

Zendingswerk

Het werk in de kerken en op de After School Programma's in Roemenië is helemaal stil komen te liggen. Ook daar gingen de kinderen niet naar school; bovendien is het nog niet mogelijk om de grens over te komen. Wel helpt Hessel regelmatig met kantoorwerk voor Gypsymission of met transporten met hulpgoederen die arriveren. Een keer heeft hij zelfs samen met Gerrit geholpen dakpannen van een gebouw te halen dat gesloopt zou worden, maar waarvan de pannen hergebruikt kunnen worden voor een Roma kerk.
In mei was er ook weer mogelijkheid om Roma dorpen in Hongarije te bezoeken, buiten-samenkomsten zijn namelijk weer toegestaan. Zo is Hessel een paar keer naar de huiskerk van pastor Robi geweest, voor wie we dit voorjaar een andere auto hebben kunnen kopen. Ook hebben we van restanten van het kasproject van een paar jaar geleden een garage voor zijn auto gemaakt.
foto07_1
foto08_1
Ook de Engelse Bijbelstudie waar Hessel al aan deelnam moest online gaan. Hessel leidde elke week via Messenger een gespreksgroepje, maar begin juni mag de groep voor het eerst weer bij elkaar komen. Voor verschillende internationale studenten die erbij betrokken zijn geldt deze groep als hun kerk. Maar ook verscheidene Hongaarse jongeren voelen zich ertoe aangetrokken. Het is een bont gezelschap, zowel qua afkomst alsook qua geestelijk niveau.
Hessel ging de afgelopen tijd één keer in de twee weken voor in de internationale kerkdienst in Debrecen. Eerst een paar keer voor de camera, maar vanaf mei kon het weer in het kerkgebouw. En dat altijd samen met Gerrit die de preek vertaalde naar het Hongaars, wat hij erg goed deed. Eind mei was Gerrits laatste keer en werd hij hartelijk bedankt voor zijn werk. Hij mocht zijn getuigenis geven, waarna er voor hem werd gebeden.
foto09_1

Verlof

We zien er naar uit om in juli toch weer naar Nederland te gaan en onze familie en vrienden te ontmoeten! Of en op welke manier er tijdens ons verlof presentaties zullen zijn is nu nog niet helemaal duidelijk vanwege de beperkingen die er gelden voor het samenkomen van grote groepen. We willen jullie vragen hiervoor onze website in de gaten te houden; we zullen ons best doen jullie hierover zo snel mogelijk te informeren. Hopelijk zien we elkaar gauw!

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
4271 Mikepércs
Irinyi utca 10
Hongarije

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Website: www.familiekeuter.nl

Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. Roma zending familie Keuter.

Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl
ColofonFamilieKeuter
MailPoet