FamilieKeuterLogo250x150shadow

Keuternieuws

40e nieuwsbrief december 2021
Dit is de 40e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije
Wat licht in deze donkere, korte dagen, dat kunnen we allemaal wel gebruiken! En wat is er mooier dan dat we het Licht met een hoofdletter kennen en dat door ons heen mogen laten schijnen naar de mensen om ons heen. We willen je zegen brengen in deze decembermaand en hopen dat je ook bemoedigd wordt door de dingen die we met je delen.

Nieuwe uitdaging

Sinds september is Hessel betrokken bij het CHE team dat in de regio van de stad Hatvan actief is. Dit ligt op ongeveer 60 km ten oosten van Budapest. Samen met zijn Roma collega Feri is het Hessels taak om in een dorpje in de buurt te werken aan het vormen van een gezonde gemeenschap. Concreet betekent dat dus: de mensen bij elkaar krijgen en door onderwijs en training een geestelijke band scheppen, waardoor er positieve ontwikkeling - zowel materieel als geestelijk - tot stand komt.
In de eerste paar maanden is het natuurlijk belangrijk de gemeenschap te leren kennen. Samen met een gezinswerker die daar actief is - en christen! - zijn we daarom bezig gezinnen te bezoeken, mensen te leren kennen en kenmerkende problemen te inventariseren. Het is opmerkelijk dat de mensen ons graag binnen laten en al heel gauw vertrouwelijk met ons praten. Tegelijk is het vaak ook schrijnend om te zien in wat voor moeilijke situaties sommige gezinnen zitten: verbroken relaties, uit huis geplaatste kinderen, verslaving etc. Een voorbeeld hiervan lees je in de blog van november.
foto01
foto02
Soms rolt er ook zomaar een heel praktisch project uit: zo hielpen we pas bijvoorbeeld een oude moeder die samen met haar volwassen zoon leeft. Hun huisje was zo'n smerige bende geworden, dat we met de hulp van de zoon alles eruit hebben gehaald, een heleboel troep moesten weggooien en toen het huisje hebben schoongemaakt. Gaten in de muur werden gedicht, zodat de ratten niet meer konden binnenkomen. Ondertussen ging de vrouw met een vrouwelijke collega mee om eens lekker te douchen, want een badkamer of warm water was er ook niet. De gezinswerker had wat meubels op de kop getikt, zodat die twee aan het eind van de dag met tranen in de ogen van ontroering hun 'nieuwe' huisje bekeken.
We maken er bij onze bezoeken geen geheim van dat wij in God geloven en dat we ervan overtuigd zijn dat er in mensenlevens pas herstel en vrede komt wanneer ze zich aan Hem overgeven. Na de eerste kennismaking staat voor het komend voorjaar een brede enquête gepland, waarvan we de resultaten dan gaan bespreken in een bijeenkomst met de hele gemeenschap. Bidt je mee voor dit hele proces van gemeenschapsvorming?
foto03

Conferentie

Begin oktober was er de jaarlijkse CHE Euro vergadering, waar alle teams uit Centraal-Europa bij elkaar kwamen in Albanië. In de blog van die maand kon je er al iets over lezen. Het was heel erg bemoedigend om al deze mensen bij elkaar te hebben. We hebben wekelijks een online bidstond die we 'War Room' genoemd hebben naar de gelijknamige film, en daar bidden we heel vaak voor de verschillende teams en hun uitdagingen; op deze conferentie kwamen er ineens gezichten bij heel veel namen waarvoor we al vaak gebeden hadden! Er waren bijvoorbeeld teams uit Noord-Macedonië en Kosovo, die er voor het eerst bij waren; maar ook oudgedienden als het team uit Albanië. Wat is het ontzettend nodig om naast het dagelijkse geworstel in de bediening, waar velen mee te maken hebben, deze momenten van wederzijdse bemoediging te hebben!

Nieuwe huisgenoten

foto04
foto05
We willen jullie graag even onze nieuwe huisgenoten voorstellen. Lisa, Krisztián en Brájen, ze wonen in het appartement bij ons in huis. Onze Amerikaanse vriendin Lisa, die ook als zendeling naar Hongarije kwam, is al jaren betrokken bij zendingswerk in kindertehuizen in onze omgeving. Zo kwam ze ook de broertjes Krisztián en Brájen tegen en na een langdurig adoptieproces mag ze ze eindelijk haar zoons noemen. Dit gaat niet zonder slag of stoot en zo werd ze onder andere haar huis uit gezet vanwege dit adoptieproces. Een school vinden voor de jongens was erg lastig en dan hebben we het nog niet gehad over al het papierwerk dat maar blijft doorgaan. Ze wonen tijdelijk bij ons en hopen binnenkort naar hun eigen huis te kunnen verhuizen.
Voor onszelf komt er ook een einde aan het wonen op deze mooie plek, omdat dit huis binnenkort te koop wordt gezet. We wonen er al veel langer dan gepland, dus we zijn vooral dankbaar, maar er is ook onzekerheid over de toekomst. We gaan de komende maanden op zoek naar een nieuw plekje waar we ons thuis mogen voelen en hopen in april te verhuizen. We willen je gebed vragen voor dit onderwerp. Dat we mogen ontdekken wat God voor ons in gedachten heeft en dat dit bevestigd mag worden.
foto06
foto07

Studie

Prisca vertelde in de vorige nieuwsbrief dat ze een studie leefstijlcoaching begonnen is. Het is een christelijke cursus waarin ze de afgelopen maanden onderwijs kreeg over hoe ze mensen kan leren en helpen om gezonde keuzes te maken met betrekking tot een gezonde leefstijl. En dat gaat over veel meer dan eten, ontzettend interessant. Ze ging allereerst zelf door dit proces en leerde hoe ze dit door kan geven aan de mensen om haar heen. Het theoriegedeelte zit er nu op en de komende maanden zal ze onder supervisie zelf twee cliënten begeleiden, waarna ze in juni haar diploma hoopt te krijgen. Ze was ontzettend blij met de mogelijkheid om de cursusdagen op zes zaterdagen online te volgen en begin december kon ze er zelfs een keer live bij zijn omdat ze die week in Nederland was, dat was genieten. Ze logeerde bij Gerrit en genoot ervan om zijn leven even met eigen ogen te zien en mee te maken. Ook was ze bij haar ouders en vierden ze hun verjaardagen samen met de broers en zussen.
foto08

Gloria

Lea en Febe hadden er op school al een tijd voor geoefend: de 'Gloria' van Vivaldi. Lea zong mee als alt en Febe als sopraan. Samen met leerlingen van alle middelbare Waldorfscholen uit Hongarije kwamen ze bij elkaar in Boedapest om er een mooi geheel van te maken. Na twee intensieve dagen oefenen mochten ze twee keer een uitvoering geven. De voorstelling bij ons in de buurt werd helaas uitgesteld naar het voorjaar door de strengere beperkingen, dus dat hebben we nog tegoed. Ze vonden het erg leuk om te doen en zijn thuis nog vaak samen muziek aan het maken, waar we allemaal van genieten.
foto09
foto10
foto11

We willen u en jou gezegende feestdagen toewensen en Gods rijke zegen voor 2022!

Hartelijke groet uit Hongarije!

Colofon

colofon
Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
4271 Mikepércs
Irinyi utca 10
Hongarije

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Website: www.familiekeuter.nl
Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. Roma zending familie Keuter.

Contactpersoon ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl
Email Marketing Powered by MailPoet