Familie Keuter

in hongarije

Roma in hongarije

We zijn in 2012 naar Hongarije verhuisd om Gods Koninkrijk te dienen onder Roma in Hongarije. Gaandeweg is die visie meer gespecificeerd geworden, nadat we in contact zijn gekomen met het CHE-netwerk. CHE staat voor ‘Community Health Evangelism’, wat betekent: zending voor gezonde gemeenschappen. CHE is actief onder bevolkingsgroepen die in armoede leven en heeft als basisovertuiging dat de grondoorzaak van armoede gevormd wordt door verbroken relaties; de meest effectieve bestrijding van armoede is dan ook het werken aan herstel van relaties. In de eerste plaats een herstelde relatie met God, onze Schepper door Jezus Christus; van daaruit kan herstel plaats vinden van onderlinge relaties, de relatie met onszelf en de relatie met de natuur om ons heen.

Laatste nieuwsflitsen

Hoe groot zijt Gij!

Hoe groot zijt Gij!

Eerste generatie christenen, ik moest er even over nadenken. In het getuigenis van onze drie Albanese CHE collega’s kwam het naar voren. Ze waren met een moslim achtergrond al jong tot geloof gekomen en ontdekten wat het betekent om je hart aan Jezus te geven. Uit hun verhalen hoor ik dat het team waar ze in werken hun geestelijke familie is, heel mooi hoe ze samenwerken in Gods koninkrijk.

Lees meer…
Samenwerken

Samenwerken

Je leest onze eerste nieuwsflits, de opvolger van onze nieuwsbrieven en blogs, we hopen je hiermee maandelijks op de hoogte te houden van wat er gebeurt in ons zendingswerk onder mensen die leven in armoede.

Begin april hadden we onze Paasbijeenkomst in het het dorp Apc, waar we met het CHE team van Hongarije actief zijn.

Lees meer…
Ben ik nu bekeerd dan?

Ben ik nu bekeerd dan?

Ben ik nu bekeerd dan? Dit was de vraag van een Roma man nadat we met hem een gebed hadden gebeden van persoonlijke overgave aan de Heer Jezus. Hij woont in een van de gemeenschappen waar we als CHE team actief zijn. Eigenlijk kwamen mijn collega en ik om met hem en zijn partner te praten over moeilijkheden in hun relatie; ze waren allebei gescheiden en woonden nu al 12 jaar samen, maar het leek nu dat het leven uit hun relatie was.

Lees meer…

Nieuwsflits

Schrijf je in voor onze nieuwsflits!

Selecteer lijst(en):

Ondersteuning

Ondersteun ons werk onder Roma
in gebed of financiëel

Zoek uw kracht in de Heer,
in de sterkte van Zijn macht.
Doe de wapenrusting van God aan.
Efeze 6:10