Hoe great thou art!

Hoe great thou art!

First generation Christians; I had to think about it for a while. It was mentioned in the testimony of our three Albanian CHE colleagues. Although with a muslim background they had come to faith at a young age already and discovered what it means to surrender your...
Hoe great thou art!

Hoe groot zijt Gij!

Eerste generatie christenen, ik moest er even over nadenken. In het getuigenis van onze drie Albanese CHE collega’s kwam het naar voren. Ze waren met een moslim achtergrond al jong tot geloof gekomen en ontdekten wat het betekent om je hart aan Jezus te geven....
Cooperation

Cooperation

JThis is our first news flash, which is the successor of our news letters and blogs. With this we intend to keep you up to date every month of what is hapening in our mission work among people who live in poverty. In the beginning of April we had our Easter meeting in...
Cooperation

Samenwerken

Je leest onze eerste nieuwsflits, de opvolger van onze nieuwsbrieven en blogs, we hopen je hiermee maandelijks op de hoogte te houden van wat er gebeurt in ons zendingswerk onder mensen die leven in armoede. Begin april hadden we onze Paasbijeenkomst in het het dorp...
Ben ik nu bekeerd dan?

Ben ik nu bekeerd dan?

Ben ik nu bekeerd dan? Dit was de vraag van een Roma man nadat we met hem een gebed hadden gebeden van persoonlijke overgave aan de Heer Jezus. Hij woont in een van de gemeenschappen waar we als CHE team actief zijn. Eigenlijk kwamen mijn collega en ik om met hem en...