Ben ik nu bekeerd dan? Dit was de vraag van een Roma man nadat we met hem een gebed hadden gebeden van persoonlijke overgave aan de Heer Jezus. Hij woont in een van de gemeenschappen waar we als CHE team actief zijn. Eigenlijk kwamen mijn collega en ik om met hem en zijn partner te praten over moeilijkheden in hun relatie; ze waren allebei gescheiden en woonden nu al 12 jaar samen, maar het leek nu dat het leven uit hun relatie was.

Zij gaf zichzelf te kennen als christen had eigenlijk al die tijd al het gevoel dat ze met iets bezig was wat niet goed was volgens God. Hij was geen christen; vond het prima dat zijn vrouw zich daarmee bezig hield, maar voor hem hoefde het niet. En nu waren ze uit elkaar gegroeid en zij wilde eigenlijk stoppen met de relatie.

Op dat punt zei ik dat er eigenlijk drie problemen waren: hij moest God serieus gaan nemen in zijn leven; zij moest haar gehoorzaamheid aan God serieus gaan nemen en samen moesten ze hun relatie met elkaar serieus gaan nemen.

Toen hij vroeg wat ik bedoelde met God serieus gaan nemen, vertelde ik hem dat er in zijn hart een troon is en dat op dit moment hij daar zelf nog op zat. Als hij wilde erkennen dat God werkelijk God is, dan moest hij de stap zetten om die plek op de troon aan God, aan Jezus te geven. We lazen met hem het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 15 en wezen hem op het punt van omkeer, het besluit van de zoon om terug te keren naar huis, naar de Vader. Na nog wat gepraat te hebben vroegen we hem of hij dat ook wilde: terugkeren naar het huis van de Vader. Hij zei ja, en we baden met hem een gebed van overgave aan Jezus, van vergeving en van toewijding aan Hem. En na het ‘amen’ was zijn eerste vraag een beetje bedremmeld: ‘Ben ik nu bekeerd dan?’ En wij zeiden: ja! Je bent hierdoor een kind van God geworden en hebt eeuwig leven. Er is vreugde in de hemel bij God en Zijn engelen omdat hier op aarde één zondaar tot inkeer is gekomen! En wij mochten delen in deze hemelse vreugde. Dit was nog maar de derde dag van het jaar; een voorrecht om hier getuige van te mogen zijn en we zien uit naar wat er allemaal nog meer komt!