Een tijdje geleden hebben we tijdens een CHE-training op een vrije avond de film ‘War room’ bekeken; een film die gaat over het belang en de kracht van gebed. Beslist een aarader voor wie hem nog niet gezien heeft!

Deze film was er de aanzet voor dat we nu wekelijks als CHE-team met elkaar bidden. Ondanks dat we op verschillende plekken zijn, kunnen we via de computer op een afgesproken tijdstip bij elkaar komen om samen te bidden, voor elkaar en en voor het werk. Momenteel is het soms wel puzzelen, omdat er nu niet alleen mensen uit Hongarije en Servië meedoen, maar ook uit de VS en Australië. Als wij hier maandagavond bidden, is het voor de Amerikanen vroeg in de middag, en voor de Australiërs al de volgende ochtend vroeg.

Deze film deed ons beseffen dat we in ons werk aan de frontlinie van Gods Koninkrijk staan. En we hebben daadwerkelijk met duistere, kwade machten te maken. CHE richt zich op het herstel van Gods plan in de levens van mensen en in gemeenschappen, en daar is de macht van de duisternis niet blij mee. Die wil mensen juist gevangen houden in ellende, armoede en gebrokenheid.

De Bijbel laat ons zien wat onze strategie moet zijn om effectief te zijn in zending; het allerbelangrijkste daarbij is gebed. Daardoor daalt de kracht van de hemel neer op aarde.

Zelf staan we machteloos tegen de overweldigende macht van armoede en gebrokenheid en de hopeloosheid, die dat met zich brengt. Wij zien daar de geestelijke macht van de boze achter. Maar Jezus verklaart dat Hij juist gekomen is om die gebrokenheid te helen (Luc. 4, 18-19). En dat doet Hij nog steeds door degenen heen, die in Hem geloven (Joh. 14, 12-14). Maar wel door gebed (Marc. 9,29). Zelfs boze geesten moeten daarvoor wijken.

Dat is waarom wij bidden met elkaar. Niet om dingen voor elkaar te krijgen, maar om ons te richten op Jezus. Omdat wij zwak zijn en we Zijn kracht in ons willen. Omdat we het herstel van Zijn Koninkrijk willen zien komen, om ons heen en door ons heen. Bid jij mee?