Begin oktober was er een CHE training in Bulgarije: iets waar we al lange tijd voor gebeden hadden. Zo’n training is altijd een heel evenement: met trainers uit verschillende landen komen we vijf dagen lang samen met een groep deelnemers voor een serie lessen die gaan over holistische transformatie van gemeenschappen.

Een hele mond vol, maar waar het om gaat, is dat mensen door deze training leren ontdekken dat de kern van armoede ligt in verbroken relaties: met God, met onszelf, met elkaar en met de schepping. Als we dus iets aan armoede willen doen, moeten we niet allereerst de symptomen bestrijden – spullen geven, wat vaak alleen maar de armoede in stand houdt –, maar werken aan herstel van deze relaties; allereerst de relatie met God.

Aan zo’n training kan eigenlijk iedereen meedoen die graag verandering in zijn gemeenschap zou willen zien. Zo waren bij deze training in Bulgarije een aantal Roma voorgangers aanwezig. Het was erg bemoedigend om te zien dat er gaandeweg iets begon door te dringen van deze andere kijk op armoede. Zo’n CHE training is altijd erg interactief met veel activiteiten en groepsopdrachten. In de antwoorden die ze aan het begin gaven, bleek dat ze de oplossing van problemen vooral van buitenaf verwachtten: de overheid, buitenlandse hulp etc. Later bleek echter dat ze er iets van ontdekt hadden dat God ieder van ons gezegend heeft met mogelijkheden om iets aan onze eigen situatie te doen. Al was het alleen al de gemeenschap mobiliseren waar we in wonen; samen kun je meer bereiken dan alleen.

Een CHE training eindigt altijd met een officiële diploma uitreiking; degenen die deelgenomen hebben, mogen zich dan trainer noemen, omdat ze aan anderen kunnen doorgeven wat ze zelf geleerd hebben. Dat is gebaseerd op 2 Timotheüs 2 vers 2: wat je van mij geleerd hebt, geef dat door aan betrouwbare mensen, die in staat zijn anderen te onderwijzen. Op deze manier kunnen mensen en gemeenschappen tot ontwikkeling komen en bevrijd worden uit de greep van ziekte en armoede. Een voorrecht om daarin een schakeltje te mogen zijn!

In december hopen we in Hongarije weer zo’n training te organiseren. Vanuit onze regio zouden we daar ook graag vier Roma voor willen uitnodigen, maar zo’n training van een week heeft wel een prijs: zo’n 125 euro per persoon. Ze dragen hierin zelf ook bij wat ze kunnen, maar het hele bedrag is een drempel voor ze om deel te nemen. Zoudt u willen overwegen hen hierin te sponsoren? Uw gift kunt u overmaken op de bankrekening van CGK Zuidlaren met vermelding van ‘CHE training december’. Alvast hartelijk dank voor uw investering in de ontwikkeling van Roma!