CHE conferentie

Begin oktober was er de jaarlijkse bijeenkomst van CHE-teams uit heel Oost- en Centraal-Europa. Dit zijn altijd erg bemoedigende en inspirerende bijeenkomsten: alleen al het feit dat je met zoveel mensen uit verschillende landen bij elkaar bent, allemaal met hetzelfde doel: om door holistische zending het Roma volk te dienen en te helpen ontwikkelen.

Deze keer was het een bijzondere bijeenkomst, en niet alleen vanwege de mooie locatie aan de Adriatische kust in Albanië, maar ook vanwege de inhoud van de conferentie. Iemand van DMM (Disciple Making Movement) sprak over het werk van deze beweging en over hoe de principes hiervan heel goed kunnen helpen bij het verspreiden van CHE in de Roma gemeenschappen.

Kernwaarde van CHE is dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en de mogelijkheden gaan gebruiken die God hen daarvoor gegeven heeft. Alleen merkten we gaandeweg dat Roma vaak in zo’n kluwen van problemen zitten verstrikt, dat er eigenlijk geen beginnen aan lijkt. De principes van DMM bieden nu een mooie sleutel die het slot kan openen: daarbij gaat het namelijk om discipelen maken door middel van heel eenvoudige Bijbelstudie. Pas wanneer iemands relatie met God is hersteld, kunnen daarna de andere relaties – met jezelf, met anderen, met de schepping – beginnen te herstellen. Zonder dat eerste blijft het steeds dweilen met de kraan open. Die eenvoudige Bijbelstudie wordt genoemd: ‘Discovery Bible study’: niet alleen maar ontdekken wat er in de Bijbel staat, maar dat ook concreet in praktijk brengen en doorgeven aan anderen.

Voor mij persoonlijk was deze conferentie een eye-opener: onderwijs geven is op zich niet verkeerd, maar kennis alleen verandert nog niet iemands leven. Daarvoor is daadwerkelijke gehoorzaamheid aan de stem van God nodig. Dus vanaf nu ga ik daar op focussen in mijn onderwijs: waarin vraagt God van mij dat ik mijn leven verander? En hoe kan ik dit delen met mensen om mij heen?