Hongarije

Hongarije is met 93.030 km2 ruim twee keer zo groot als Nederland. Er wonen echter maar zo’n 10 miljoen mensen (waarvan ook nog eens twee miljoen in de hoofdstad Budapest), zodat het veel dunner bevolkt is. Sinds 2004 maakt het land deel uit van de Europese Unie. Doordat het echter vanaf WOII tot 1989 tot het Oostblok behoorde onder communistisch bewind is de levensstandaard heel anders dan in Nederland; al komt daar de laatste jaren wel veel verandering in. Het gemiddelde inkomen in Hongarije lag in 2006 op 638 euro per maand… geschat wordt dat ongeveer 15% van de bevolking in armoede leeft. Dat zijn dus anderhalf miljoen mensen.Op godsdienstig gebied scoort de Rooms Katholieke kerk het hoogst in Hongarije: meer dan de helft van de bevolking is (in ieder geval in naam) Rooms; zo’n 16% is calvinistisch, 3% Luthers, bijna 3% Grieks-orthodox en zo’n 26% anders of niet-godsdienstig. Vanaf de tijd van de Reformatie liggen er nauwe banden tussen de gereformeerde kerken in Hongarije en in Nederland.

Door de eeuwen heen heeft er veel uitwisseling van theologiestudenten plaats gevonden. Michiel de Ruyter heeft zich in Hongarije onsterfelijk gemaakt door eens 24 Hongaarse gereformeerde predikanten te bevrijden die als galeislaaf moesten dienen. Er staat in Debrecen een standbeeld ter ere van hem. Voor veel Nederlanders is Hongarije in de eerste plaats vakantieland; met name het gebied rond het Balatonmeer en de hoofdstad Budapest zijn erg in trek. Maar ook het oosten van het land wordt steeds meer ontdekt:net buiten Debrecen ligt zelfs een camping van stichting Dorcas (voor meer info: zie www.dorcascamping.nl).

Hongaren zijn enerzijds trots op hun geschiedenis, anderzijds vervult die geschiedenis hen ook vaak met weemoed; waarschijnlijk omdat Hongarije veelal overheerst werd door buitenlandse mogendheden. Tot aan WOI maakte het deel uit van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie onder het Habsburgse huis (denk b.v. aan keizerin Sissi, de vrouw van keizer Franz Joseph; zij had een bijzondere band met Hongarije). Na deze oorlog werd Hongarije in het verdrag van Trianon gestraft doordat het tweederde van zijn grondgebied verloor.

In WOII koos Hongarije aanvankelijk toenadering tot Duitsland, maar toen de nederlaag van de nazi’s in zicht kwam, werd toenadering gezocht tot de geallieerden. Daarom viel Duitsland in 1944 alsnog Hongarije binnen. Binnen een jaar werd een groot deel van de omvangrijke Joodse gemeenschap in het land uitgemoord; ook zigeuners waren doelwit van de ‘zuiveringen’ door de nazi’s. Aan het eind van WOII werden de Russen als bevrijders binnengehaald, maar die bleken tevens bezetters te zijn: Hongarije moest aansluiten bij het Oostblok. In 1956 was er een opstand tegen het communistische regime, die bloedig werd onderdrukt. Pas in 1989 werd het IJzeren gordijn doorbroken en kwam er meer vrijheid in Hongarije. Afgelopen jaar hebben de verkiezingen een sterke verschuiving naar rechts gegeven in de politiek van Hongarije.

Hongarije is met 93.030 km2 ruim twee keer zo groot als Nederland. Er wonen echter maar zo’n 10 miljoen mensen (waarvan ook nog eens twee miljoen in de hoofdstad Budapest), zodat het veel dunner bevolkt is. Sinds 2004 maakt het land deel uit van de Europese Unie. Doordat het kaart hongarijeechter vanaf WOII tot 1989 tot het Oostblok behoorde onder communistisch bewind is de levensstandaard heel anders dan in Nederland; al komt daar de laatste jaren wel veel verandering in. Het gemiddelde inkomen in Hongarije lag in 2006 op 638 euro per maand… geschat wordt dat ongeveer 15% van de bevolking in armoede leeft. Dat zijn dus anderhalf miljoen mensen.Op godsdienstig gebied scoort de Rooms Katholieke kerk het hoogst in Hongarije: meer dan de helft van de bevolking is (in ieder geval in naam) Rooms; zo’n 16% is calvinistisch, 3% Luthers, bijna 3% Grieks-orthodox en zo’n 26% anders of niet-godsdienstig. Vanaf de tijd van de Reformatie liggen er nauwe banden tussen de gereformeerde kerken in Hongarije en in Nederland. Door de eeuwen heen heeft er veel uitwisseling van theologiestudenten plaats gevonden. Michiel de Ruyter heeft zich in Hongarije onsterfelijk gemaakt door eens 24 Hongaarse gereformeerde predikanten te bevrijden die als galeislaaf moesten dienen. Er staat in Debrecen een standbeeld ter ere van hem. Voor veel Nederlanders is Hongarije in de eerste plaats vakantieland; met name het gebied rond het Balatonmeer en de hoofdstad Budapest zijn erg in trek. Maar ook het oosten van het land wordt steeds meer ontdekt:net buiten Debrecen ligt zelfs een camping van stichting Dorcas (voor meer info: zie www.dorcascamping.nl).Hongaren zijn enerzijds trots op hun geschiedenis, anderzijds vervult die geschiedenis hen ook vaak met weemoed; waarschijnlijk omdat Hongarije veelal overheerst werd door buitenlandse mogendheden. Tot aan WOI maakte het deel uit van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie onder het Habsburgse huis (denk b.v. aan keizerin Sissi, de vrouw van keizer Franz Joseph; zij had een bijzondere band met Hongarije). Na deze oorlog werd Hongarije in het verdrag van Trianon gestraft doordat het tweederde van zijn grondgebied verloor.In WOII koos Hongarije aanvankelijk toenadering tot Duitsland, maar toen de nederlaag van de nazi’s in zicht kwam, werd toenadering gezocht tot de geallieerden. Daarom viel Duitsland in 1944 alsnog Hongarije binnen. Binnen een jaar werd een groot deel van de omvangrijke Joodse gemeenschap in het land uitgemoord; ook zigeuners waren doelwit van de ‘zuiveringen’ door de nazi’s. Aan het eind van WOII werden de Russen als bevrijders binnengehaald, maar die bleken tevens bezetters te zijn: Hongarije moest aansluiten bij het Oostblok. In 1956 was er een opstand tegen het communistische regime, die bloedig werd onderdrukt. Pas in 1989 werd het IJzeren gordijn doorbroken en kwam er meer vrijheid in Hongarije. Afgelopen jaar hebben de verkiezingen een sterke verschuiving naar rechts gegeven in de politiek van Hongarije.