Missie

Ons verhaal

Vanaf 2001 ben ik (Hessel) predikant geweest in Nederland, eerst in IJmuiden en daarna in Winschoten (Christelijke gereformeerde kerken). In Winschoten kwam ik via een gemeentelid in contact met zendingswerk onder Roma in Hongarije. Na een aantal bezoeken en verschillende predikantenconferenties die ik daar hield, begon het idee te dagen dat hier misschien wel een nieuwe roeping lag. Na veel overweging en gebed besloten Prisca en ik het predikantschap neer te leggen en verder te gaan als zendingswerkers.

 

Wat en waarom

We zijn in 2012 naar Hongarije verhuisd om Gods Koninkrijk te dienen onder Roma in Hongarije. Gaandeweg is die visie meer gespecificeerd geworden, nadat we in contact zijn gekomen met het CHE-netwerk. CHE staat voor ‘Community Health Evangelism’, wat betekent: zending voor gezonde gemeenschappen. CHE is actief onder bevolkingsgroepen die in armoede leven en heeft als basisovertuiging dat de grondoorzaak van armoede gevormd wordt door verbroken relaties; de meest effectieve bestrijding van armoede is dan ook het werken aan herstel van relaties. In de eerste plaats een herstelde relatie met God, onze Schepper door Jezus Christus; van daaruit kan herstel plaats vinden van onderlinge relaties, de relatie met onszelf en de relatie met de natuur om ons heen.

 

Hongarije

Hongarije is met 93.030 km2 ruim twee keer zo groot als Nederland. Er wonen echter maar zo’n 10 miljoen mensen (waarvan ook nog eens twee miljoen in de hoofdstad Budapest), zodat het veel dunner bevolkt is. Sinds 2004 maakt het land deel uit van de Europese Unie. Doordat het echter vanaf WOII tot 1989 tot het Oostblok behoorde onder communistisch bewind is de levensstandaard heel anders dan in Nederland; al komt daar de laatste jaren wel veel verandering in. Het gemiddelde inkomen in Hongarije lag in 2006 op 638 euro per maand… geschat wordt dat ongeveer 15% van de bevolking in armoede leeft. Dat zijn dus anderhalf miljoen mensen.

 

Roma

Roma zijn de grootste minderheid in Hongarije. Oorspronkelijk is deze bevolkingsgroep afkomstig uit west-India/Pakistan. Nadat ze door een Afghaans heerser werden verdreven hebben ze generaties lang een zwervend bestaan geleid, maar behielden wel een sterk groepsbesef. Vanaf ongeveer 1400 groeide er een sterke stigmatisering van zigeuners: ze werden steeds meer als tweederangs en minderwaardig beschouwd. In WOII zijner rond een half miljoen zigeuners vermoord door de nazi’s. Zelfs in de huidige tijd worden zigeuners nog altijd als ongewenst beschouwd en schromen ‘beschaafde’ landen niet een harde deportatiepolitiek toe te passen om van het ‘zigeunerprobleem’ af te zijn.