Ons Verhaal

Vanaf 2001 ben ik (Hessel) predikant geweest in Nederland, eerst in IJmuiden en daarna in Winschoten (Christelijke gereformeerde kerken). In Winschoten kwam ik via een gemeentelid in contact met zendingswerk onder Roma in Hongarije.

Na een aantal bezoeken en verschillende predikantenconferenties die ik daar hield, begon het idee te dagen dat hier misschien wel een nieuwe roeping lag. Na veel overweging en gebed besloten Prisca en ik het predikantschap neer te leggen en verder te gaan als zendingswerkers.

De Christelijke gereformeerde kerk van Zuidlaren is daarbij onze uitzendende gemeente. In maart 2012 zijn we als gezin vertrokken naar Hongarije, sindsdien wonen we in Debrecen, de tweede stad van het land. Het eerste jaar was erg intensief, mede omdat we moesten wennen aan de nieuwe taal en cultuur.

In het voorjaar van 2013 kwamen we door middel van een training waar Hessel voor werd uitgenodigd in contact met het netwerk van CHE: Community Health Evangelism (zending voor gezonde gemeenschappen). Dit richt zich op het gezond worden van mensen en gemeenschappen in alle opzichten (holistisch): geestelijk, emotioneel, lichamelijk, financieel, relationeel etc., vanuit de overtuiging dat dit herstel alleen kan plaatsvinden vanuit een herstelde relatie met God door Jezus Christus. Veel vragen die we hadden met betrekking tot zending onder Roma werden hierdoor beantwoord. Hessel is in 2013 coördinator geworden van CHE voor de projecten in het oostelijk deel van Hongarije. Dat betekent dat hij leiding geeft aan de verschillende CHE-projecten die al lopen en probeert nieuwe contacten te leggen om CHE uit te breiden naar meer Roma-gemeenschappen.

Binnen Hongarije zijn er nog twee regio’s waar CHE actief is, en ook in Servië en Roemenië zijn onlangs CHE-afdelingen opgezet. Dit werkt is al zo’n 35 actief en opereert inmiddels in meer dan 125 landen in de wereld om armoede op een holistische manier te bestrijden op basis van het herstel dat het Evangelie van Jezus Christus brengt. Zie ook www.chenetwork.org