Eén van de meest effectieve middelen van CHE (Community Health Evangelism) is het houden van trainingen. Vaak zijn dit één-weekse bijeenkomsten, waarbij de deelnemers helemaal weg zijn uit hun eigen omgeving, zodat ze zich helemaal op het lesmateriaal kunnen focussen.

Het doel hiervan is dat ze zich de principes van holistische ontwikkeling eigen maken. En dat niet alleen, maar ook dat ze vaardigheden krijgen om aan anderen door te geven wat ze zelf tijdens zo’n training leren. Daarom heet zoiets ook ’training of trainers’ (TOT). Het Bijbelse principe hierachter is 2 Tim. 2:2, waar Paulus aan Timoteus opdraagt betrouwbare mensen te zoeken die in staat zijn anderen te onderwijzen; aan hen moet hij dan leren wat hijzelf van Paulus geleerd heeft. Dit principe van overdracht willen wij ook graag gebruiken. Niet alleen omdat het Bijbels is en omdat het strategisch effectief is, maar ook omdat in de praktijk blijkt dat het veel beter werkt als een Roma zelf iets overdraagt aan andere Roma, dan wanneer een Amerikaan of Nederlander of Hongaar dat zou doen.

Dus willen we graag Roma laten deelnemen aan onze trainingen. Maar dat kost natuurlijk wel geld. En daar zit vaak een probleem. Want een week weg betekent voor hen een week inkomsten missen. Bovendien worden er vanuit de overheid ook door de EU gesubsidieerde cursussen aangeboden, waarbij ze geld toe krijgen als ze die volgen. Dus vaak is de reactie die we krijgen als we mensen uitnodigen voor een training ‘hoeveel krijg ik ervoor?’

Als blijkt dat ze niets betaald krijgen, maar zelf moeten betalen, blijven vaak alleen de echt gemotiveerden over. Meestal proberen we het zo op te lossen, dat we sponsoring zoeken voor hun deelname, maar dat ze zelf ook nog een bepaald bedrag moeten bijdragen. Op die manier willen we die motivatie graag stimuleren. Want we geloven dat de principes die op zo’n TOT onderwezen worden gebaseerd zijn op de Bijbel en een radicale verandering kunnen teweegbrengen in hun leven en in hun hele gemeenschap. Maar dat moet wel vanuit henzelf komen.

In maart van dit jaar hopen we opnieuw zo’n TOT-training te houden en een aantal Roma te laten deelnemen. We vragen uw gebed hiervoor! Mocht u een Roma willen sponsoren om deel te nemen, dan kunt u uw gift over maken op rekeningnummer NL73RABO0123786940 t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren o.v.v. familie Keuter TOT1