Wat en waarom?

We zijn in 2012 naar Hongarije verhuisd om Gods Koninkrijk te dienen onder Roma in Hongarije. Gaandeweg is die visie meer gespecificeerd geworden, nadat we in contact zijn gekomen met het CHE-netwerk. CHE staat voor ‘Community Health Evangelism’, wat betekent: zending voor gezonde gemeenschappen.

CHE is actief onder bevolkingsgroepen die in armoede leven en heeft als basisovertuiging dat de grondoorzaak van armoede gevormd wordt door verbroken relaties; de meest effectieve bestrijding van armoede is dan ook het werken aan herstel van relaties.

In de eerste plaats een herstelde relatie met God, onze Schepper door Jezus Christus; van daaruit kan herstel plaats vinden van onderlinge relaties, de relatie met onszelf en de relatie met de natuur om ons heen.

De manier waarop CHE werkt is dus niet zozeer door dingen te verstrekken aan mensen, maar meer door training en onderwijs te geven: over wat Gods bedoeling met het leven is en daarmee over herstel van verbroken relaties; maar ook heel praktisch over gezondheid, hygiëne, geldbesteding, tuinieren, praktische oplossingen voor alledaagse problemen etc.
CHE wil mensen op een holistische manier benaderen, d.w.z. als één geheel, vanuit de overtuiging dat zowel geest, ziel als lichaam voor God belangrijk zijn en onder Zijn goede zorg staan.

Praktisch betekent dit dat we ons in ons zendingswerk onder Roma in Oost-Hongarije richten op het houden van trainingen over de Bijbelse principes van CHE; dit heeft als doel Roma zelf de verantwoordelijkheid te geven voor de ontwikkeling van hun leven en leiderschap te ontwikkelen, op basis van 2 Tim. 2 vers 2. Daarnaast richten we ons op het coördineren van projecten in verschillende Roma-gemeenschappen, zoals b.v. landbouwprojecten, briketpersen maken (als brandhoutvervanging), spaarclubs opzetten etc.

Op dit moment is CHE in Oost-Hongarije actief in drie Roma gemeenschappen; we zouden deze projecten graag willen versterken en op termijn het aantal plekken uitbreiden doordat er onder Roma zelf leiders getraind worden die in staat een nieuw project op te starten in een volgende Roma gemeenschap.