‘Hessel, speel jij gauw wat op de piano, daar worden de kinderen altijd zo rustig van!’

De juffen van de naschoolse opvang hebben hun handen er vol aan als de kinderen zich klaar maken om naar huis te gaan en ze maken nogal wat herrie. De piano in de hal brengt uitkomst zo blijkt, als Hessel na de Engelse les die hij de kinderen gegeven heeft er gewoon even achter gaat zitten om te spelen. De kinderen verzamelen zich om hem heen en zo ontstaat er een mooie traditie. Hessel besluit een Nederlands zegenlied te vertalen en dat aan de kinderen te leren en samen te zingen voor ze naar huis gaan. Gods zegen is wat we deze kinderen wensen!

Ook u en jou willen we Gods zegen toewensen voor de komende feestdagen en in het nieuwe jaar! Vergeet niet om je heen te kijken naar hen voor wie dit geen makkelijke tijd is. Laten we niet blijven steken in hoe we het altijd doen, maar Zijn liefde uitdelen waar we kunnen. Een hartelijke groet uit Hongarije namens ons allemaal.

Ik zegen jou in Jezus’ naam,
Hij bewijst Zijn trouw!
Ik zegen jou in Jezus’ naam,
Hij blijft bij jou!